Rugpijn-behandeling Drs. Patrick Simons Keulen

Voorzien van een infuus in uw hand, gaat u op de buik op de operatietafel liggen.

De huid wordt goed schoon gemaakt, de anesthesist spuit een medicijn ter ontspanning en een antibioticum in het infuus.

De arts verdooft de huid plaatselijk, over uw rug wordt een doorlichting ( X-Ray)  in positie gebracht.

De speciale naald wordt - zichtbaar onder doorlichting - naar de zenuwtjes gebracht.

Op het moment dat de naald, met de zwakke elektrische prikkel aan de punt de zenuw raakt, voelt u een kleine pijnscheut. Dan weet de arts dat de naald op de juist plek is. Nadat uitgesloten is, dat "spierzenuwen" te dichtbij zijn, wordt dan de naald ijskoud.

U merkt hoe de zenuw steeds minder pijn geeft, al binnen enkele seconden. Tijdens het bevriezen wordt met datzelfde stroompje bepaald of de zenuw "genoeg" ijs gehad heeft. ( u voelt dan daar  geen prikkel meer) Na enkele minuten is dat meestal het geval.

Op dezelfde manier worden zo alle voor uw pijn verantwoordelijke zenuwen uitgeschakeld.

 

U krijgt  een pleistertje en  draait weer op de rug.

In de uitslaapkamer kunt u een kopje koffie drinken en wordt nog even de bloeddruk gecontrolleerd. Zodra u weer opgeknapt  bent krijgt u een brief voor de huisarts mee en mag met uw begeleider naar huis.

Belangrijk : thuis de rug 1-2 dagen regelmatig met een ijspack nakoelen (dus tevoren in de diepvries leggen!)

Top